Harvey Norman се хвали с увеличаване на продажбите въпреки инфлационния натискHarvey Norman отчете силни продажби въпреки постоянните опасения, че необузданата инфлация може да намали дискреционните разходи в бъдеще.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *