Omdia: През 2022 г. Alphabet, Amazon, Meta и Apple ще представляват 68% от ~500 милиарда долара приходи от онлайн реклами, генерирани от некитайски компании, движени от видеокампании (Patricia Nelson/Financial Times)
Патриша Нелсън / финансови времена:

Omdia: През 2022 г. Alphabet, Amazon, Meta и Apple ще представляват 68% от ~500 милиарда долара приходи от онлайн реклами, генерирани от некитайски компании, движени от видеокампанииТелевизионните и филмовите компании се борят да уловят част от маркетинговите пари, които текат към сайтове като YouTube

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *