Документите: референдумът на Инди Бен и кампанията за спестяване на енергияВестниците вземат решения за бъдещо гласуване за независимост на Шотландия и се стремят да намалят потреблението на енергия.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *