Министърът казва на железничарите, че увеличението на заплатите не може да се справи с инфлациятаМинистърът на транспорта каза на стачкуващите железничари, че не е възможно увеличение на заплатите, съизмеримо с издръжката на живота.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *