Stable Diffusion 2.0 затруднява имитирането на стилове на някои артисти или генерирането на NSFW продукция; AI за стабилност казва, че изображенията на NSFW са премахнати от неговите данни за обучение (James Vincent/The Verge)
Джеймс Винсент / ръбът:

Stable Diffusion 2.0 затруднява имитирането на стилове на някои артисти или генерирането на NSFW продукция; Stability AI казва, че е премахнал изображенията на NSFW от своите данни за обучение– Потребителите на AI генератора на изображения Stable Diffusion са възмутени от софтуерна актуализация, която “влошава” способността му да генерира NSFW изход…

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *