Базираната в Лондон Applied AI, която използва изкуствен интелект за автоматизиране на повтарящ се бизнес, податлив на човешка грешка в застраховането, фармацевтиката и други сектори, събра 42 милиона долара (Dan Taylor/Tech.eu)
Дан Тейлър / Tech.eu:

Базираната в Лондон Applied AI, която използва изкуствен интелект за автоматизиране на повтарящи се работи, склонни към човешка грешка в застраховането, фармацевтиката и други сектори, събра 42 милиона долара.Сред инвеститорите са Стефан фон Лихтенщайн, Гари Каспаров, Денис Махони, Valnon Holdings, Freud Holdings, HCS GmbH…

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *