МВФ призовава за по-голямо регулиране на криптовалутите в Африка, казва, че 25% от страните в Африка на юг от Сахара са регулирали криптовалутите, а две трети имат някои ограничения (Ana Paula Pereira/Cointelegraph)
Ана Паула Перейра / Койнтелеграф:

МВФ призовава за по-голямо регулиране на криптовалутата в Африка, казва, че 25% от страните от Субсахарска Африка са регулирали криптовалутата, а две трети имат някои ограничения– МВФ посочи, че колапсът на FTX е една от причините, които карат страните в региона да приемат регулации. – Общо 120 гледания

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *