Amazon ще затвори своя бизнес за доставка на храна в Индия на 29 декември, след като стартира през май 2020 г. в Бенгалуру, като част от по-широко преструктуриране (Manish Singh/TechCrunch)
Маниш Сингх / Techcrunch:

Amazon ще затвори своя бизнес за доставка на храна в Индия на 29 декември, след като стартира през май 2020 г. в Бенгалуру, като част от по-широко преструктуриране.Amazon ще затвори своя бизнес за доставка на храна в Индия до края на годината, каза търговецът на дребно в петък, съкращавайки сегмент, в който навлезе преди по-малко от три години.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *