Източник: Между първото тримесечие на 2019 г. и тази есен отделът Google Cloud, Devices и YouTube на Alphabet почти удвои броя на служителите, увеличавайки общия брой на служителите с близо 80% (Джон Виктор/Информация)
Джон Виктор / информацията:

Източник: Между първото тримесечие на 2019 г. и тази есен звеното Google Cloud, Devices и YouTube на Alphabet почти удвои броя на служителите, като общият брой на персонала нарасна с ~80%Според данните, получени от The Information, Alphabet е удвоил броя на служителите в своя отдел Google Cloud от началото на 2019 г., изпреварвайки общия ръст на заетостта на Alphabet.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *