Американска железопътна стачка: Камарата гласува за предотвратяване на потенциално спиране на работаКамарата на представителите прие и законопроект, гарантиращ платен отпуск по болест на железопътните работници.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *