Могат ли плаващите слънчеви ферми да оцелеят в морето?Инженерите работят за изграждането на соларни ферми, достатъчно силни, за да оцелеят в открития океан.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *