Alphabet завърши своя Project X Moonshot Mineral, който използва изкуствен интелект, машинно обучение и периферни изчисления "Помогнете за разширяване на устойчивото земеделие"на пълна азбука (Abner Li/9to5Google)
отврати ме / 9to5Google:

Alphabet завършва своя Project X Moonshot Mineral, който използва AI, машинно обучение и периферни изчисления, за да „помогне мащабирането на устойчивото земеделие“ в пълноценна компания на Alphabet– През октомври 2020 г. Factory X Moonshot официално нарече проекта “Компютърно земеделие”…

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *