Отделът за науки за живота на Alphabet Verily спестява около 15% от своя персонал, или повече от 200 служители, и преустанови работата по няколко продукта (Miles Kruppa/Wall Street Journal)
Майлс Крупа / Wall Street Journal:

Отделът за науки за живота на Alphabet Verily спестява около 15% от своя персонал, или повече от 200 служители, и преустановява няколко продукта– Създаден със sketchtool.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *