Работниците все още могат да поискат обезщетения за болестСъгласно предложенията на някои ищци ще бъде разрешено да продължат да получават плащания, дори ако намерят работа.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *