Microsoft казва, че ще даде на работниците в САЩ неограничен отпуск


Microsoft заяви, че променя политиката си за отпуск, за да даде на работниците в САЩ неограничен отпуск, в съответствие със системата, която вече е въведена в нейното звено LinkedIn.

Промените започват на 16 януари и се прилагат само за служители на пълен работен ден в Съединените щати, според говорител на компанията. Компанията обмисля промяна от няколко години, за да се адаптира към по-гъвкави работни графици.

Този вид политика, въведена в компании като Netflix и старши банкери в Goldman Sachs Group, може да бъде трудна, когато мениджърите поставят очаквания, които предпочитат малко или никакво свободно време.

Говорителят каза, че Microsoft е разгледала потенциални недостатъци в такава система и че компанията очаква да може да гарантира, че работниците получават подходящ отпуск.

Неограниченото време също може да бъде предимство за работодателите, тъй като планът изисква по-малко работа за администриране и защото служителите, които напускат или са уволнени, не трябва да компенсират натрупаното и неизползвано време. Microsoft ще предложи еднократно връщане през април за дължими работници.

The Verge съобщи за промяната в политиката по-рано.

БлумбъргSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *