Поглед към националния парк Вирунга в Конго, който управлява биткойн мина, която използва енергия от хидроцентрала, за да плаща заплати и да изгражда инфраструктурни проекти (Adam Popescu/MIT Technology Review)
Адам Попеску / MIT Technology Review:

Поглед към Националния парк Вирунга в Конго, който управлява биткойн мина, която използва енергия от хидроцентрала за изплащане на заплати и изграждане на инфраструктурни проекти.В опит да защити своите прочути гори и дива природа, Вирунга стана първият национален парк, който управлява биткойн мина.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *