Общ преглед на индустрията за разработка на ML софтуер през последното десетилетие: Упадъкът на монопола на CUDA на Nvidia, PyTorch изпреварва Google TensorFlow и други (Dylan Patel/SemiAnalysis)
Дилън Пател / полуанализ:

Общ преглед на индустрията за разработка на ML софтуер през последното десетилетие: Упадъкът на монопола на CUDA на Nvidia, PyTorch изпреварва Google TensorFlow и много другиПрез последното десетилетие пейзажът на разработката на софтуер за машинно обучение претърпя значителни промени.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *