Услугата Azure OpenAI, която дебютира през 2021 г., е широко достъпна от Microsoft, като предоставя на клиентите достъп до езиковия модел GPT-3.5, DALL-E 2 и "Така" ChatGPT (Дина Бас/Блумбърг)
Дина Бас / Блумбърг:

Услугата Azure OpenAI на Microsoft, която дебютира през 2021 г., е широко достъпна, предоставяйки на клиентите достъп до GPT-3.5, DALL-E 2 и езиковия модел ChatGPT „очаквайте скоро“Microsoft каза, че ще добави OpenAI ChatGPT вирусен AI бот към своята облачно базирана услуга Azure…

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *