COVID: Икономическият растеж на Китай през 2022 г. е засегнат от ограниченията, свързани с коронавирусаВтората по големина икономика в света рязко премахна строгите коронавирусни ограничения през декември.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *