Обединеното кралство се готви да предостави £300 милиона спасително финансиране за British SteelПравителството се готви да помогне на затруднения производител на стомана да осигури хиляди работни места.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *