FAA казва, че изпълнител по невнимание е изтрил компютърни файлове, използвани в експериментална система за предупреждение, докато се е опитвал да синхронизира две бази данни, които са довели до прекъсване миналата седмица (Wall Street Journal)




Wall Street Journal:

FAA казва, че изпълнител по невнимание е изтрил компютърни файлове, използвани в експериментална система за предупреждение, докато се е опитвал да синхронизира две бази данни, което е довело до прекъсване миналата седмица.– Федералният регулатор на въздушната безопасност заяви, че не е открил доказателства за кибератака или злонамерено намерение





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *