Технологични компании като Google и Microsoft предложиха приглушен отговор на безредиците в Иран, подтиквайки служители към странични проекти за борба с цензурата и други (Paresh Dave/Wired)
енорийски разработчик / С кабел:

Технологични компании като Google и Microsoft предоставиха приглушен отговор на безредиците в Иран, подтиквайки странични проекти от служители за борба с цензурата и много другиКомпании като Google дадоха приглушен отговор на размириците в Иран. Основните програмисти се справят с интернет цензурата сами.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *