Google съкращава по-голямата част от екипа на Area 120 и ще излезе с три проекта за инкубатор през 2023 г.; Източници: Служителите, които не участват в тези проекти, са били съкратени (Джулия Лав/Блумбърг)
Джулия Лав / Блумбърг:

Google съкращава по-голямата част от екипа на Area 120 и ще излезе с три проекта за инкубатор през 2023 г.; Източници: Служителите, които не участват в тези проекти, са съкратениGoogle на Alphabet Inc. отмени Повечето работни места са в Area 120, вътрешен инкубатор за нови начинания, като част от широка вълна от съкращения в цялата компания.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *