M2 чиповете на Apple изглежда имат няколко незначителни надстройки, което прави ядрата за производителност по-ефективни и по-ефективни, което би трябвало да помогне за подобряване на живота на батерията (Ben Bajarin/Creative Strategies)
Бен Баджарин / творчески стратегии:

M2 чиповете на Apple изглежда имат няколко незначителни надстройки, което прави ядрата за производителност по-ефективни и по-ефективни, което би трябвало да помогне за подобряване на живота на батерията.– Преди няколко години изнесох презентация пред студенти от бизнес училище специално за полупроводниковата индустрия.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *