Вътрешни съобщения: TikTok каза на някои от служителите си в САЩ, че могат да загубят работата си, освен ако не покажат, че са се преместили на адрес, близо до определените им офиси (Кая Юриев/Информацията)
Кая Юриев / информацията:

Вътрешни съобщения: TikTok каза на някои от своите служители в САЩ, че могат да загубят работата си, освен ако не покажат, че са се преместили на адрес, близо до определените им офиси.TikTok предприема мерки срещу отдалечената работа, като казва на някои американски работници, че могат да загубят работата си, освен ако не могат да докажат, че вече са се преместили близо до възложените им офиси.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *