Посмъртна почит към звезда на социалните медии, страдаща от първичен нанизъмСтотици хора в социалните медии казваха, че са били благословени да познават 22-годишен мъж, починал в резултат на първичен нанизъм.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *