Делото на Министерството на правосъдието срещу Google може да успее, защото се корени в реални вреди и е доста прост случай на пазарна консолидация, която нанася вреда на хората чрез надценяване (Casey Newton/Platformer)
Кейси Нютън / учебна програма:

Делото на Министерството на правосъдието срещу Google може да успее, защото се корени в реални правонарушения и е доста прост случай на пазарна консолидация, която ощетява хората чрез надценяване– Правителството на САЩ идва, след като компанията обяви – и може да спечели – днес, нека поговорим за голям нов антитръстов случай …

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *