Поглед към Osmo на Google Research, който събра 60 милиона долара, водени от Lux Capital и GV, за да използва AI за създаване на ароматни молекули за парфюми, шампоани и други (Emily Mullin/Wired)
Емили Мълин / С кабел:

Поглед към Osmo на Google Research, който събра 60 милиона долара, воден от Lux Capital и GV, за да използва AI за създаване на ароматни молекули за парфюми, шампоани и др.Osmo иска Google Research да намери алтернативи на труднодостъпните аромати. Тази технология може да вдъхнови нови аромати и да помогне в борбата с болестите, пренасяни от комари.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *