Въпроси и отговори с професора по компютърни науки в Принстън Арвинд Нараянан защо нарече ChatGPT "генератор на глупости"загрижеността му относно просперитета му, развитието на рейтинга му за ИИ и други (Джулия Ангвин/The Markup)
Джулия Ангвин / кодиране:

Въпроси и отговори с професора по компютърни науки в Принстън Арвинд Нараянан за това защо той нарича ChatGPT „генератор на глупости“, опасенията му относно процъфтяването му, разработването на собствена таксономия на AI и много други– Хей, приятели, – Ако сте чели цялата шумотевица за най-новия AI chatbot…

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *