Поглед към това защо човешките ръце, създадени от Midjourney, Stable Diffusion и DALL-E 2, изглеждат странно, често с допълнителни пръсти, най-вече поради набори от данни за обучение (Pranav Dixit/BuzzFeed News)




Пранав Диксит / Новини от BuzzFeed:

Поглед към това защо човешките ръце, създадени от Midjourney, Stable Diffusion и DALL-E 2, изглеждат странно, често с допълнителни пръсти, най-вече поради набори от данни за обучение– Всичко се свежда до изображенията, от които AI се учи. По-рано този месец Майлс Цимерман, 31-годишен програмист от Сан Франциско…





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *