Изследователите на Microsoft разкриват Kosmos-1, мултимедиен LLM, за който твърдят, че може да разбира съдържанието на изображението, да преминава тестове за интелигентност и много повече и да приема различни входни формати (Benj Edwards/Ars Technica)
Бинг Едуардс / Ars Technica:

Изследователите на Microsoft разкриват Kosmos-1, мултимедийна LLM система, за която твърдят, че може да разбира съдържанието на изображението, да преминава тестове за интелигентност и много повече, и приема различни входни формати.Microsoft вярва, че мултимедийният подход проправя пътя за изкуствен интелект на ниво човек. – В понеделник изследователите на Microsoft представиха системата Kosmos-1 …

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *