Цената на първокласните марки се повишава над £1Royal Mail казва, че трябва да балансира по-високите ставки срещу по-високите разходи и по-малко изпратени писма.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *