Въпроси и отговори със Sandhini Agarwal, Liam Fedus, Jan Leike и съоснователя John Schulman от OpenAI за ChatGPT обучение, обработка на разпространение, решаване на проблеми и други (Will Douglas Heaven / MIT Technology Review)
Уил Дъглас Хевън / MIT Technology Review:

Въпроси и отговори със Sandhini Agarwal, Liam Fedus, Jan Leike и съоснователя John Schulman от OpenAI за ChatGPT обучение, управление на внедряването, отстраняване на проблеми и много другиЕксклузивни разговори, които ни отвеждат зад кулисите на един културен феномен. – Когато стартирах OpenAI ChatGPT…

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *