Наем: Наемателите търсят жилища с по-високи разходи за енергия„Сметките са включени“ увеличава списъка с термини за търсене на наемателите, но малко наемодатели го правят.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *