Съединените щати налагат нови правила, които изискват бенефициентите на CHIPS да се съгласят да не разширяват производствения си капацитет в Съединените щати "засегнатите страни"като Китай, за 10 години (Деметри Севастопуло / Financial Times)
Димитри Севастопулу / финансови времена:

САЩ налагат нови правила, които изискват бенефициентите на CHIPS да се съгласят да не разширяват производствения си капацитет в „съответни страни“, като Китай, в продължение на 10 години.– Министерството на търговията налага нови правила за получателите на програма за $39 милиарда – Производителите на чипове трябва да се съгласят да не разширяват капацитета…

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *