FTX Глава 11 Презентация на държавата показва, че борсата е идентифицирала ~$2,2 милиарда в активи в портфейли FTX.com и нетни заеми от ~$9,3 милиарда от Alameda Research (Nelson Wang/CoinDesk)
Нелсън Уанг / CoinDesk:

Презентация в състояние Глава 11 на FTX показва, че борсата е идентифицирала приблизително $2,2 милиарда активи в портфейли на FTX.com и нетен заем от $9,3 милиарда от Alameda Research.– Към днешна дата са идентифицирани $2,2 милиарда активи в портфейли от сметки, свързани с FTX.com, от които само $694 милиона са в най-ликвидните активи.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *