Студентите са в основата на бума на зелените работни местаБроят на младите хора, посещаващи курсове по възобновяема енергия в Шотландия, се е увеличил със 70% за четири години.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *