Очаква се глобалните разходи за AI, включително софтуер, хардуер и услуги за системи, фокусирани върху AI, да достигнат $154 милиарда през 2023 г., което е увеличение от 26,9% в сравнение с 2022 г. (IDC)
IDC:

Очаква се глобалните разходи за AI, включително софтуер, хардуер и услуги за системи, фокусирани върху AI, да достигнат 154 милиарда долара през 2023 г., което е увеличение от 26,9% в сравнение с 2022 г.Ръководството за глобални разходи за изкуствен интелект показва, че глобалните разходи за изкуствен интелект (AI), включително софтуер и хардуер…

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *