Планът за предоставяне на убежище е „изключително обезпокоителен“ и би нарушил международното право – Агенцията на ООН за бежанците


„Ако правителството беше сериозно, те щяха да работят в международен план за постигане на подходящо ново споразумение с Франция и Европа, включително споразумения за връщане, контролирани и правилно администрирани правни пътища като събиране на семейството и реформа за презаселване“, каза тя.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *