Концертна зала Пърт: Министър-председателят Марк Макгоуън обявява парична инжекция от 98 милиона долара за разпадащо се място за сценични изкуства


Министър-председателят Марк Макгоуън Той обяви допълнително парично вливане от 98 милиона долара за преустройство на полуразрушената концертна зала Пърт.

Значителното увеличение на финансирането довежда общата стойност на проекта – който също беше частично финансиран от Съвета на Британската общност и Пърт чрез градска сделка – до 150 милиона долара.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *