Училищата и футболът помагат за стимулиране на британската икономикаИкономиката се разшири с 0,3% през януари, но остават опасения относно дългосрочната перспектива.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *