Как ФБР доказа, че NetWire е троянски кон за отдалечен достъп, а не инструмент за отдалечен контрол, довел до поглъщането на уебсайт, продаващ зловреден софтуер (Lorenzo Franceschi-Bicchierai/TechCrunch)
Лоренцо Франчески-Бикиерай / Techcrunch:

Как ФБР доказа, че NetWire е троянски кон за отдалечен достъп, а не инструмент за отдалечено управление, което доведе до поглъщането на уебсайт, продаващ зловреден софтуерПравителството на САЩ обяви в четвъртък, че е иззело уебсайт, използван за продажба на зловреден софтуер, предназначен да шпионира компютри и мобилни телефони.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *