Удължаване на живота на две атомни електроцентрали в Обединеното кралство


Експертна група, която включва някои отявлени противници на ядрената енергия, Международната група за оценка на ядрения риск, каза през 2021 г. – В доклад, разглеждащ застаряващите атомни електроцентрали Разширенията неизбежно увеличават рисковете от аварии, включително изпускане на радиоактивни материали в околната среда.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *