Атмосферната река продължава да наводнява Калифорния, причинявайки пробиви на язовирни стени и евакуацииАтмосферната река продължава да наводнява Калифорния, причинявайки пробиви на язовирни стени и евакуацииSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *