Бали планира да забрани мотоциклетистите за лошо поведение


Туризмът допринасяше за около 60% от годишния БВП на Бали преди пандемията. Според статистическата служба на провинцията Австралия е най-големият източник на чуждестранни туристи в Бали през януари 2023 г. – с повече от 91 000 австралийци, пристигнали в провинцията. Русия е на второ място с около 22 000 нейни граждани, посетили провинцията през този месец.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *