Могат ли пластмасовите отпадъци да се превърнат в полезен източник на гориво?



Процесът за превръщане на пластмасови отпадъци и въглероден диоксид в гориво е разработен в университета в Кеймбридж.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *