Строителите са добавени към списъка с недостиг на умения в Обединеното кралствоСтроителните работници са добавени към списъка, но секторът на хотелиерството не е включен в правителствения преглед.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *