Стартиращата компания за HR софтуер Rippling събра $500 милиона серия E при оценка от $11,25 милиарда, точно като серия D, когато SVB замрази своите депозити, което доведе общото й финансиране до $1,2 милиарда (Connie Loizos/TechCrunch)
Кони Лоизос / Techcrunch:

Стартиращата компания за HR софтуер Rippling събра $500 милиона Серия E при оценка от $11,25 милиарда, същата като Серия D, когато SVB замрази своите депозити, довеждайки общото си финансиране до $1,2 милиарда.— Като сериен предприемач, който е известен с това, че прави няколко залитания, Паркър Конрад е видял почти всичко. Или поне така може би си е мислил до миналата седмица.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *