Убийците с история на принудително поведение са изправени пред по-строги наказанияПредложените нови закони ще бъдат насочени към убийци, които имат история на контролиращо поведение спрямо своите жертви.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *