Изследователи от UChicago пуснаха безплатно приложение, за да помогнат на артистите да предотвратят кражбата на AI модели "Технически IP"чрез незабележимо добавяне "разстройства" Към тяхното изкуство (Наташа Ломас / TechCrunch)
Наташа Ломас / Techcrunch:

Изследователите от UChicago пуснаха безплатно приложение, за да помогнат на артистите да предотвратят AI моделите да откраднат техния „IP адрес на изкуството“, като добавят незабележими „смущения“ в тяхното изкуство.– имитиране на генеративния стил на изкуството, прекъснат – непоследователността във времето и усилията, изисквани от хората на изкуството…

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *